"Түмэн засагт хаан"-ны өөр хувилбарууд

no edit summary
Түмэн засагт хаан шинэ засаг цаазыг зохион явуулсан тул Түмэн засагт хаан гэж түүхэнд алдаршив.
Тэр 1592 оны хар луу жил насан өөд болжээ.
Газар нутгийн байдал, байрлал [[Файл:Ming foreign relations 1580.jpg|right||250px|Image: 250 pixels]]
 
'''Бусад хэл дээрхи холбоос''' http://en.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCmen_Jasagtu_Khan
 
''
Газар нутгийн байдал, байрлал''
194

edits