"Монгол ардын уртын дуу"-ны өөр хувилбарууд

засварлах хураангуй байхгүй
No edit summary
No edit summary
Уртын дууны гуравдахь онцлог гэвэл дээш цойлсон нарийн өнгөнөөс гэнэт бүдүүн өнгөнд, бүдүүн өнгөнөөс гэнэт нарийн өнгөнд маш хол
үсрэн шилждэг үсрэлт ихтэйг хэлж болно. Уртын дууны дөрөвдөх онцлог гэвэл манай монгол ардын урт дуунд, хөгжмийн хэлээр
займрал их байдаг. Уяхан Замбутивийн наран сонсох бол дарна уу.[[Файл:Norovbanzad_Under_The_Sun_Of_Placid_World.ogg‎ |right|]] Өөрөөр хэлбэл үндсэн дэвсгэр хөгөөсөө займарч өөр /оруулбар/ дэвсгэр хөгд шилжээд, буцаж үндсэн дэвсгэр хөгдөө
орох төгс бус хөг солигдол уртын дуунд элбэг байдаг гэсэн үг юм. Уртын дуугдуулахад дуучин хүнээс дотоод их уран сэтгэмж, хувийн
уран чадварын их далайц шаарддаг байна.
194

edits