"Wikipedia:Хуудас устгахтай холбоотой баримтлах бодлого"-ны өөр хувилбарууд

б
no edit summary
б
#'''Зар сурталчилгааны хуудас'''. Компани, бараа бүтээггдэхүүн, үйлчилгээ зэргийг сурталчилсан агуулга бүхий хуудсыг,
#'''Зохиогчийн эрхийг зөрчсөн хуудас'''. Энэ ангилалд доорхи зүйлс багтана. Үүнд:
#* Википедиад хэрэглэж болохуйц лицензгүйАливаа вэб хуудаснаас шууд хуулбарласан мэдээлэл бүхий хуудсыг,
#* "Түүх" хуудаст өмнөх өөрчлөлтийн талаар ямар нэгэн мэдээлэл байхгүй хуудсыг,
#* Худал мэдээлэл, эсвэл зохиогчийн зөвшөөрөлгүйгээр оруулсан мэдээлэл,
#'''"Бүр хэт богино", эсвэл утга илэрхийлээгүй''' хуудсыг. Гэхдээ хэдий богино боловч хэрэгтэй мэдээлэл агуулсан тохиолдолд, "бүр хэт богино" шалтгаанаар устгаж болохгүй.
#'''Бичлэггүй хуудас'''. Бичлэг агуулаагүй, эсвэл дан холбоосуудаас бүтсэн хуудсыг,
#'''Алдартай бус хүмүүс, бүлэг, компани, вэбхуудасны''' талаархи мэдээлэл агуулсан өгүүллэгийгөгүүллийг,
 
=== Дахин чиглүүлэх ===
ӨгүүллэгийгӨгүүллийг устгахын оронд дахин чиглүүлэх нь зарим тохиолдолд тохиромжтой байж болно. Доорхи тохиолдолд дахин чиглүүлсэн хуудсуудыг шууд устгана. Үүнд:
# Дахин чиглүүлсэн хуудас нь '''байхгүй тохиолдолд''',
# Өгүүллээс хэрэглэгчийн хуудас руу, эсвэл хэрэглэгчийн "Миний яриа" хуудас руу дахин чиглүүлсэн үед,
2,287

edits