"Wikipedia:Хуудас устгахтай холбоотой баримтлах бодлого"-ны өөр хувилбарууд

 
== Устгаж болохгүй хуудсууд ==
* [[Wikipedia:Монгол Википедиад байх ёстой өгүүллүүд (жагсаалт)|Монгол Википедиад байх ёстой өгүүллүүд]] жагсаалтад багтсан өгүүллэгүүдийгөгүүллүүдийг устгаж болохгүй. Шаардлагатай тохиолдолд засварлана.
* Үндсэн өгүүллэгийнөгүүллийн гарчигт алдаа байна гэж үзвэл дахин чиглүүлнэ.
 
== Лог хуудас ==