"Зүрх"-ны өөр хувилбарууд

no edit summary
Зүрх (lat. cor эсвэл cardiale)
 
 
[[Файл:Heart numlabels.png|thumbnail|1-Баруун тосгуур, 2-Зүүн тосгуур, 3-Дээд хөндий вен, 4-[[Гол судас]], 5-Уушигны артери, 6-Уушигний венүүд, 7-Митраль буюу зүүн 2 хавтаст хавхлага, 8-Аортын тал саран хавхлага, 9-Зүүн тосгуур, 10-Баруун тосгуур, 11-Доод хөндий вен, 12-Баруун 3-н хавтаст хавхлага, 13-Уушигны тал саран хавхлага]]
[[Цусны эргэлтийн тогтолцоо]]ны нэгэн бүрэлдэхүүн бол '''зүрх''' юм. Үр хөрвөлийн хөгжлийн явцад таван тасалгаатай булчинлаг хөндий гуурсан хоолойн бүтцээс зүрх хөгжинө. Зүрх нь цусны эргэлтэд цусыг шахах гол үүрэгтэй. Дээд болон доод хөндий венээр ирсэн судас баруун тосгуурт орж цутгана. Эндээсээ дистолийн үед баруун 3-н хавтаст хавхлагаар дамжин баруун ховдолд хүрнэ. Ховдлууд нь зүрхнээс цусыг гадагш артерийн судас уруу түгээнэ. Баруун ховдол уушиг руу чиглэсэн артери уруу, зүүн ховдол аорт буюу [[гол судас]] уруу цусыг шахна.
10

edits