"Фермагийн их теорем"-ны өөр хувилбарууд

== Баталгааны явц ==
 
[[Эндрю Уайлс]] нь Фермагийн Их Теоремыг батлахаар оролдох болсон нь түүний судалж байсан салбар болох эллиптик муруйн тухай [[Герхарл Фрай]] хэрэв Фермагийн Их Теорем худлаа бол түүнээс гарах эллиптик муруй нь [[модуляр хэлбэр]]тэйгээр оршин байхгүй гэж таамаглал гаргасныг([[Фрайгийн таамаглал]]) гаргасныг Кэн Рибье баталснаас үүдэлтэй гэгддэг.
 
== Холбогдох ном зохиолууд ==
294

edits