"Хүний хөгжлийн илтгэцүүр"-ны өөр хувилбарууд

Хуудас үүсгэв: "[[File:2010 UNDP Human Development Report Quartiles .png|thumb|right|400px|Улс орнуудын Хүний хөгжлийн илтгэлцүүрээрх зэрэг..."
(Хуудас үүсгэв: "[[File:2010 UNDP Human Development Report Quartiles .png|thumb|right|400px|Улс орнуудын Хүний хөгжлийн илтгэлцүүрээрх зэрэг...")
(Өөрчлөлт алга)
Anonymous user