"Орлогын тэгш бус байдлын илтгэлцүүр"-ны өөр хувилбарууд

no edit summary
(Хуудас үүсгэв: " '''Орлогын тэгш бус байдлын илтгэлцүүр''' (ОТББИ) буюу '''Жини коеффициент''' гэдэг нь дэлхий д...")
 
 
'''Орлогын тэгш бус байдлын илтгэлцүүр''' (ОТББИ) буюу '''Жини коеффициент''' гэдэг нь дэлхий дахинд түгээмэл хэрэглэгдэж буй Италийн статистикч [[Коррадо Жини]] анх удаа хэрэглээнд нэвтрүүлсэн статистикийн тархалтын хэмжүүр юм. Коррадо Жини анх өөрийн 1912 оны "Хувьсах чанар болон хувьсагдахуун" ([[Итали хэлээрхэл]]ээр ''Variabilità e mutabilità'') номдоо энэхүү хэмжүүрийн аргачлалыг бичиглэсэн юм.<ref>Gini, C. (1912) ''({{lang-it|Итали хэл: Variabilità e mutabilità}} (Variability and Mutability)'', C. Cuppini, Bologna, 156 pages. Reprinted in Memorie di metodologica statistica (Ed. Pizetti E, Salvemini, T). Rome: Libreria Eredi Virgilio Veschi (1955).
</ref>