"Шинэ Гэрээ"-ны өөр хувилбарууд

no edit summary
[[Файл:Codex sinaticus.jpg|thumb|right]]
[[Библи|Ариун Библийн]] дэд хэсэг болох Шинэ Гэрээ нь МЭ 50-96 оны хооронд бичигдсэн. Нийт 27 номоос бүрдэх бөгөөд янз бүрийн мэргэжилтэй, [[Христ|Христэд]] итгэгчид, болон түүний дагалдагч гээд нийт 8 хүн бичсэн. Шинэ Гэрээ нь [[Хуучин Гэрээ|Хуучин Гэрээг]] бодвол маш богино хугацаанд бичигдсэн ба ойролцоогоор нэг зууны дотор бэлэн болсон байна. Шинэ Гэрээний номууд нь бичигчийнхээ нэрээр нэрлэгддэг. Номуудын агуулгаар нь жагсаавал:
 
'''[[Дөрвөн дагалдагчийн бичсэн Сайн Мэдээ|Сайн мэдээний дөрвөн ном]]'''
'''Апокалипс буюу Илчлэлт'''
* Илчлэлт ном зэрэг болно.
Шинэ Гэрээний агуулгыг хам утгаарсэдвээр нь авч үзвэл Христийн амьдрал болон Үйлчлэл, Үхэл ба Амилалт, Элч нарын Сайн мэдээний тунхаглал, болон хэрхэн Христэч зан байдал дотор төлөвших, Чуулганыг хэрхэн удирдах, бусадтай хэрхэн харилцах, гэр бүл, гэрлэлт зэргийг өгүүлдэг.
 
== Мөн үзэх ==
749

edits