"Техникийн Их сургууль Фрайбергийн Уул Уурхайн Академи"-ны өөр хувилбарууд

Техникийн Их сургууль Фрайбергийн Уул Уурхайн Академи нь одоогоор дэлхийн 42 Их Дээд сургуулиудтай харилцаа холбоотой байдаг. Зарим нэг алдартай Уул уурхайн академи болон Их сургуулиуд:
 
# [[http://de.wikipedia.org/wiki/RWTH_Aachen RWTH Aachen]]
# [[http://de.wikipedia.org/wiki/Technische_Universit%C3%A4t_Clausthal Technische Universität Clausthal]]
# [[http://de.wikipedia.org/wiki/Colorado_School_of_Mines Colorado School of Mines]] (АНУ)
# [[http://de.wikipedia.org/wiki/Berg-_und_H%C3%BCttenakademie_Krakau Berg- und Hüttenakademie Krakau]] »Stanislaw Staszic« (Польш Улс)
# [[http://de.wikipedia.org/wiki/Montanuniversit%C3%A4t_Leoben Montanuniversität Leoben]] (Австри Улс)
# [[Bergbauuniversität Moskau]] (ОХУ)
# [[Staatliches Bergbauinstitut Sankt Petersburg]] (ОХУ)
# [[South Dakota School of Mines and Technology]], Rapid City, South Dakota (АНУ)
# [[http://de.wikipedia.org/wiki/Technische_Universit%C3%A4t_Ostrava Technische Universität Ostrava|Technische Universität Bergakademie VŠB Ostrava]] (Чех Улс)
# [[http://de.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A4t_f%C3%BCr_Bergbau_und_Geologie Universität für Bergbau und Geologie|St. Iwan-Rilski-Universität für Bergbau und Geologie]], Sofia (Болгар Улс)
# [[China University of Geosciences Wuhan]]
 
49

edits