"Техникийн Их сургууль Фрайбергийн Уул Уурхайн Академи"-ны өөр хувилбарууд

* Отто Эмике, оюутан 1891-1970, профессор 1928-1946
* Вильхельм Фишер, оюутан 1813 оноос
* Фридрих фон Харденберг ([[http://de.wikipedia.org/wiki/Novalis Новалис]]), оюутан 1797—1799
* Фридрих Эмиль Хайн, оюутан 1886—1890 А. Ледебур-ын удирдлага дор
* Юлиус Амбросиус Хюльсе, оюутан 1830—1834
* Теодор Кёрнер, оюутан 1808
* Карл Густав Крайшер, профессор 1871—1891
* [[http://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_August_Lampadius Вильгельм Аугуст Лампадиус]], профессор 1794—1842
* Адольф Ледебур, профессор 1874—1906
* Эрнст Йохан Трауготт Леманн (1777—1847), профессор 1834—1847
* Карл Эдвин Лойтхолд, профессор 1876—1883
* [[http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Михаил Ломоносов]], оюутан 1739—1740
* Карл Эмануил Лёшер, оюутан 1775—1777
* Күрт Мербах, оюутан 1856 оноос
* Абрахам Готтлоб Вернер, оюутан 1769—1771, профессор 1775—1817
* Паул Вилски, профессор 1905—1916
* [[http://de.wikipedia.org/wiki/Clemens_Alexander_Winkler Клеменc Александр Винклер]], оюутан 1857—1859, профессор 1873—1902
 
 
 
== Мөн үзэх ==
49

edits