"Техникийн Их сургууль Фрайбергийн Уул Уурхайн Академи"-ны өөр хувилбарууд

== Түүх ==
[[Зураг:Germanium.jpg|thumb|Элемент Германиум]]
1765 онд Саксоны Хан хүү Ксавер фон Саксон-ы ([[Franzhttp://de.wikipedia.org/wiki/Franz_Xaver_von_Sachsen Xaver von Sachsen|Prinz Xaver von Sachsen]]) даалгавраар Фридрих Вильхельм фон Оппель [[Friedrich Wilhelm von Oppel]], (1720−1767), Карл Вильхельм Бенно фон Хайнц [[Carl Wilhelm Benno von Heynitz]] ба Фридрих Антон фон Хайнц [[Friedrich Anton von Heynitz]] нарын төсөлөөр Уул уурхайн мэргэжилтэн бэлтгэх зорилгоор ‘‘Фрайберг дахь Саксоны Вангийн (1806 оноос Фрайберг дахь Хааны нэрэмжит) нэрэмжит Уул Уурхайн Академи‘‘ байгуулагдсан. Учир нь долоон жилийн (1756–1763) дайны өрийг төлөхийн тулд Уул уурхайг идэвхтэй хөгжүүлэх шаардлагатай байсан.
 
[[Зураг:Freibergtubergakademie.jpg|thumb|Академийн гудамж дахь Төв байр]]
49

edits