"Валерий Люкин"-ны өөр хувилбарууд

Хуудас үүсгэв: "{{Инфобокс Тамирчин |нэр =Валерий Люкин |бүтэн нэр =Валерий Викторович Люкин |зур..."
(Хуудас үүсгэв: "{{Инфобокс Тамирчин |нэр =Валерий Люкин |бүтэн нэр =Валерий Викторович Люкин |зур...")
(Өөрчлөлт алга)