"Валерий Люкин"-ны өөр хувилбарууд

Хуудас үүсгэв: "{{Инфобокс Тамирчин |нэр =Валерий Люкин |бүтэн нэр =Валерий Викторович Люкин |зур..."
Хуудас үүсгэв: "{{Инфобокс Тамирчин |нэр =Валерий Люкин |бүтэн нэр =Валерий Викторович Люкин |зур..."
(Өөрчлөлт алга)