"Барилгын төлөвлөлт"-ны өөр хувилбарууд

No edit summary
'''Барилгын төлөвлөлт''' нь барилгын санааг хөгжүүлэх ба төлөвлөх үйл явц болно. Тэрхүү санаа нь [[архитектурын зураглал|архитектурын]] ба [[барилгын зураглал]] дээр гүйцэтгэгдэнэ. Төлөвлөлтөнд тухайн [[барилгын буурь, хөрс]]ний хэлбэр ба шинж чанарыг харгалзан үзэх шаардлагатай. Төлөвлөлтийн хэрэгжих боломжтойг тооцоогоор баталгаажуулдаг. Барилгын төлөвлөлт нь [[барилгын үйл явц]]ын эхний хэсэг ба [[барилгажилт]]ын үед цаашид мөрдөгдөнө. Энэ төлөвлөлт нь [[барилгын зөвшөөрөл]] авахад зайлшгүй шаардлагатай.
== Барилгын төлөвлөлтийн төрлүүд ==
Ерөнхийд нь барилгын төлөвлөлтийнтөлөвлөлтийг 4 ангилна:
* Өндөр барилгын төлөвлөлт
* Инженерийн байгууламжийн төлөвлөлт
* [[Тусгай төлөвлөлт]]
Дээрх төлөвлөлтүүд нь хоорондоо нарийн холбоотой бөгөөд тэдгээрийг [[архитектор]], [[ландшафтын архитектор]] ба [[барилгын инженер]]үүд хийдэг.
 
== Барилгын төлөвлөлт дэх журмууд ==
Барилгын төлөвлөлтөнд хууль эрх зүйн болон техникийн төрөл бүрийн журмуудыг анхаарах ёстой. Хариуцаж буй төлөвлөгч нь барилгын салбарт [[Хүлээн зөвшөөрөгдсөн техникийн журам|хүлээн зөвшөөрөгдсөн техникийн журмуудыг]] мөрдөх ёстой.
1,341

edits