"Адуу"-ны өөр хувилбарууд

зоологийн аргиллаар гэрийн адуу болон түүний өвөг болох одоогийн зэрлэг адуу нь битүү туурайтны отряд, адуу төстний язгуур, адууны төрөлд хамаарагдана. адууны төрөл дотроо жинхэнэ адуу, илжиг, илжгэнцэр буюу хулан, зебр буюу эрээн тахь гэсэн дөрвөн дэд төрөлд хуваагдана.
адууны эртний өвөг нь: туулайрхуу биетэй, урд хоёр сарвуу нь дөрвөн салаа, хойт хоёр сарвуу нь гурван салаа сарвуутай хиракотериум хэмээх нэртэй шүүслэг ургамлаар хооллодог 28-56 см өндөртэй жижиг амьтан гэж үздэг. гэхдээ монгол адууны өвөг тодорхойлогдоогүй байгаа. тахийн удам өмнөд оросын тал хээрээр тархан түүнээс тарпан хэмээх шинэ зүйл үүсч үүнээс гэрийн адуу үүссэн гэж үздэг боловч тарпан нь арван ес дүгээр зуунд бүрэн устсан тул тарпаны хромсомын тоог тодорхойлж чадаагүй, иймээс энэ онолын сул тал болж байна.
дээрхи мэдээлэл нь Төмөржав багшийн номноос иш татав.
==Морины явдал==
*Жороолох
Anonymous user