"Адуу"-ны өөр хувилбарууд

саяхан хүртэл тахийг адууны шууд өвөг гэж үзэж байсан боловч В.М.Горомова /1949/ Н.Н.Горомова /1972/, бусад эрвэмтэн нарын судалгаагаар тахь нь 66 хромсмтой, гэрийн адуу нь 64 хромсомтой болохыг сүүлийн үеийн цитогенетикийн судалгаагаар нотолж тахийг тусгай биеэ даасан салбар гэж үзэх болсон.Төмөржав " Бэлчээрийн Монгол мал " хуудас 50
 
зоологийн аргиллаар гэрийн адуу болон түүний өвөг болох одоогийн зэрлэг адуу нь битүү туурайтны отряд, адуу төстний язгуур, адууны төрөлд хамаарагдана. адууны төрөл дотроо жинхэнэ адуу, илжиг, илжгэнцэр буюу хулан, зебр буюу эрээн тахь гэсэн дөрвөн дэд төрөлд хуваагдана.
==Морины явдал==
*Жороолох
Anonymous user