"Адуу"-ны өөр хувилбарууд

 
Хоёр настай адууг ''даага'' гэнэ.
 
==Адууны зүс==
саяхан хүртэл тахийг адууны шууд өвөг гэж үзэж байсан боловч В.М.Горомова /1949/ Н.Н.Горомова /1972/, бусад эрвэмтэн нарын судалгаагаар тахь нь 66 хромсмтой, гэрийн адуу нь 64 хромсомтой болохыг сүүлийн үеийн цитогенетикийн судалгаагаар нотолж тахийг тусгай биеэ даасан салбар гэж үзэх болсон.Төмөржав " Бэлчээрийн Монгол мал " хуудас 50
Ихэд түгээмэл адууны зүс нь хээр, зээрд, хүрэн, бор, хонгор байдаг. Судлаачдын хэлснээр үндсэн 16 давхар 160 гаруй зүс байдаг гэжээ.
адуу нь зоологийн ангиллаар гэрийн адуу болон түүний өвөг болох түүний одоогийн зэрлэг адуу битүү туурайтны отряд, адуу төстний язгуур, адууныб төрөлд хамаарна. адууны төрөл дотроо жинхэнэ адуу, илжиг, илжгэнцэр буюу хулан, зебр буюу эрээн тахь гэсэн дөрвөн дэд төрөлд хуваагдана. Төмжөржав " Бэлчээрийн Монгол мал " хуудас 50
 
==Морины явдал==
Anonymous user