"Барилгын төлөвлөлт"-ны өөр хувилбарууд

 
== Төлөвлөлтийн үе шат ==
Барилгын төлөвлөлт нь дараах үе шатуудтай:
=== [[Үндэслэлүүдийг тодорхойлох]] ===
* Техникийн болон санхүүгийн асуудлууд, зургийн даалгаврыг тодорхойлох
* Баригдах газрыг очиж үзэх
* Үр лүнг танилцуулах
=== [[Урьдчилсан төлөвлөлт]] ===
* Үндэслэлүүдэд дүн шинжилгээ гаргах
* Хөрсний төрлийн мэдээллийг авах
* Ерөнхий системчлэлийг гаргах
* Төлөвлөлтийн санааг гаргах
* Нэмэлт шийдвэрлэх боломжууд
* Өртгийг үнэлэх
* Үр дүнг танилцуулах
=== [[Төлөвлөлт]] ===
* хавсралтыг тооцож бэлтгэх
* Архитектурын зураглалуудыг ''М1:100''- ийн масштабаар гүйцэтгэх
* Төслийн бичвэрийг гүйцэтгэх
* Өртгийг тооцох
* Үр дүнг танилцуулах
=== [[Зөвшөөрөл авах төлөвлөлт]] ===
* Зөвшөөрөл авахад төлөвлөлтийг зураглал, тайлбаруудыг бэлтгэх
* Холбогдох байгууллагуудтай уулзах
* Зураг, тайлбаруудыг нэгтгэх
* Барилгын холбогдох албан газраас зөвшөөрөл авах
=== Ажлын зураг ===
* Ажлын зургуудыг М1:50, хэсэглэлүүдийг 1:1- ээс 1:20 масжтабтай гүйцэтгэх
* Ажлын зургийн тайлбарыг бичих
=== Хүлээлгэж өгөхөд бэлтгэх ===
* Зургуудын жагсаалтыг гаргах
=== Хүлээлгэн өгөхөд оролцох ===
* Саналуудыг шалгаж үнэлэх
* [[Үнэ|Үнийг]] тохиролцох
=== [[Барилгын талбайн хяналт]] ===
* Хүлээн зөвшөөрөгдсөн техникээр обьектийг төлөвлөлтийн дагуу явагдаж буй эсэхийг хянах
* Цагийн төлөвлөгөөг хянах, гүйцэтгэгчийн санхүүг хянахад оролцох
* Барилгыг хүлээж авах ба доголдлыг тогтоох
* Доголдыг засахад хяналт тавих
 
== Мөн үзэх ==
 
1,341

edits