"Судрын чуулган"-ны өөр хувилбарууд

Хуудас үүсгэв: "Судрын чуулган бол XIV зууны үед бичигдсэн түүхийн зохиол юм. Энэ зохиолыг Персийн эмч, эрдэмт..."
(Хуудас үүсгэв: "Судрын чуулган бол XIV зууны үед бичигдсэн түүхийн зохиол юм. Энэ зохиолыг Персийн эмч, эрдэмт...")
(Өөрчлөлт алга)
Anonymous user