"Серетсе Кама"-ны өөр хувилбарууд

Шинэ хуудас: {{Инфобокс албан тушаалтан |name = Сэр Серетсе Кама |image = Khama statue.jpg |term_start = 1966 оны 9 сарын 30 |term...
(Шинэ хуудас: {{Инфобокс албан тушаалтан |name = Сэр Серетсе Кама |image = Khama statue.jpg |term_start = 1966 оны 9 сарын 30 |term...)
(Өөрчлөлт алга)