"Бууцагаан сум"-ны өөр хувилбарууд

no edit summary
[[ru:Бууцагаан]]
бууцагаан сум нь 3000 гаруй иргэнтэй засаг дарга нь цэндээ гэж сайхан хүн бий билээ.
12 жилийн сургалттай захиралаар нь Баярсанаа гэж эмэгтэй олон жил амжилттай ажиллаж байгаа. <ref>бөыөыбөб</ref> тус сургуулийн номын сангийн үйл ажиллагаа нь тааруу гэж хэлж болно. түүнийг сэргээх арга чарга байгаа билээ юу гэвэл номын санг бүрэн автоматжуулж мөн электрон номын сан болгох бүрэн боломж байгаа.
Anonymous user