"Леопольдын матриц"-ны өөр хувилбарууд

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээний Леопольдын матриксын арга
(Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээний Леопольдын матриксын арга)
(Өөрчлөлт алга)
Anonymous user