"Барион"-ны өөр хувилбарууд

Шинэ хуудас: Барион гэдэг нь барион цэнэг нь 1 байх бөөмсийг хэлнэ. -1 байвал анти бөөм юм. Мөн барион нь 3 кварк...
(Шинэ хуудас: Барион гэдэг нь барион цэнэг нь 1 байх бөөмсийг хэлнэ. -1 байвал анти бөөм юм. Мөн барион нь 3 кварк...)
(Өөрчлөлт алга)
Anonymous user