"Кварк"-ны өөр хувилбарууд

засварлах хураангуй байхгүй
(Шинэ хуудас: кварк нь цөмийг бүрдүүлэгч протон, нейтроныг бүрдүүлдэг ба u,d,c,s,b,t гэж нэрлэдэг. кваркуудын спин...)
 
No edit summary
кварк нь цөмийг бүрдүүлэгч протон, нейтроныг бүрдүүлдэг ба u,d,c,s,b,t гэж нэрлэдэг. кваркуудын спин нь 1/2, барион тоо нь 1/3, цахилгаан цэнэг нь бутархай тоо байдаг. кваркан бүтцийн загварчлалаар барионууд нь гурван кваркуудын холбоост төлөв, харин мезонууд нь кварк ба түүний антикваркийн хосмогийн холбоост төлөв байдаг.
19

edits