"Хоёртын тооллын систем"-ны өөр хувилбарууд

no edit summary
 
[[Image:pic5.jpg]]
 
==Бодит тоо==
 
2-т, 16-тын системд бодит тоог яаж бичих вэ? Ийм тоо нь бүхэл, бутархай гэсэн хоёр хэсгээс тогтдог. 10-тын системд бүхэл, бутархай хэсгүүдийг нь таслалаар тусгаарлан бичдэг. Яг үүний адилаар 2-т, 16-т системүүдэд бичнэ. Ө.х. ямар нэг X гэсэн эерэг бодит тоо
 
x<sub>n-1</sub>x<sub>n-2</sub>...x<sub>1</sub>­x<sub>0</sub>, x<sub>-1</sub>x<sub>-2</sub>...­x<sub>-m</sub>
 
гэж дүрслэгдэнэ. Энд x<sub>i</sub> - цифр, n - бүхэл хэсгийн орны тоо, m - бутархай хэсгийн орны тоо буюу нарийвчлал. Ж.нь
 
1011,1<sub>2</sub>
 
 
 
Хэрэв сөрөг бүхэл тоог 2-т, 16-тын системд дүрслэе гэвэл модулийнх нь урд хасах тэмдэг тавьж болно (яг 10-т шиг).