"Аравтын тооллын систем"-ны өөр хувилбарууд

no edit summary
(Шинэ хуудас: '''Аравтын тооллын систем''' нь 10 гэсэн суурьтай, орчин үеийн соёл иргэншлүүдэд хамгийн түгээмэл ...)
 
 
==Бусад тооллын системүүдэд хөрвүүлэх==
===Бүхэл тоо===
 
Ямар нэг X гэсэн эерэг бүхэл тоо нь p суурьтай тооллын системд n ширхэг x<sub>i</sub> (i=0,n-1) цифрээс тогтоно гэвэл, ө.х.
 
 
Мэдээж энэ 2-тын кодод (to10a) томъёог хэрэглэхэд буцаад 75<sub>10</sub> гарна. Нэг зүйлийг тэмдэглэхэд, 2-тын кодын зүүн талд 0 битүүдийг нэмж бичлээ гээд 10-тын эквивалент өөрчлөгдөхгүй болох нь (to10a) томъёоноос харагдаж буй байх. Харин 1-ийг залгавал өөр тоо гарна. Тухайлбал 001001011 гэсэн 9 битийн код бол мөн л 75<sub>10</sub> байна.
 
===Бодит тоо===
 
Ерөнхий тохиолдолд X гэсэн 10-тын бутархайг p суурьтай тооллын систем рүү хөрвүүлэхдээ дараах алгоритмыг баримталж болох юм. Энэ нь:
 
1. X-ийг p-ээр үржинэ.
 
2. Хэрэв 1-р алхмаар олдсон үржвэрийн бутархай хэсэг нь 0 болоогүй эсвэл заасан нарийвчлалд хүрээгүй бол энэ бутархайг X болгон аваад 1-р алхамд шилжинэ.
 
3. Хэрэв 1-р алхмаар олдсон үржвэрийн бутархай хэсэг нь 0 болсон эсвэл заасан нарийвчлалд хүрсэн бол алгоритм зогсоно. Харин энэ хүртэл олсон бүх үржвэрийн бүхэл хэсгүүдийн шууд дараалал бол анхны X бутархайн p суурьт систем дэхь эквивалент болно.
 
 
[[Ангилал:Арифметик]]