"Харри Поттэр"-ны өөр хувилбарууд

# ''[[Харри Поттэр ба Фениксийн бүлгэм]]'' (Harry Potter and the Order of the Phoenix)
# ''[[Харри Поттэр ба Эрлийз Принс]]'' (Harry Potter and the Half-Blood Prince)
# ''[[Харри Поттэр ба Үхлийн эрдэнэсүүдэрдэнэс]]'' (Harry Potter and the Deathly Hallows)
 
{{Харри Поттэр}}