"MS SQL сервер"-ны өөр хувилбарууд

б (робот Нэмж байна: da:Microsoft SQL Server)
SQL Server 2005 нь 2005 оны 11 сард хөгжүүлэгдэж дууссан ба SQL Server 2000 –ийн залгамжлагч байв. Энэ нь XML өгөгдлийг зохион байгуулах үндсэн дэмжлэгтэй, нэмэлтээр холбоотой өгөгдлийг зохион байгуулах боломжтой байв. Энэ зорилгын хүрээнд XML дата төрлийг өгөгдлийн сангийн өгөгдлийн 2 төрөл болох багана болон literal уудад хоёуланд нь ашиглах боломжтой болгосон.
 
XML баганууд нь XSD тогтолцоотой холбогдох боломжтой ; XML дата нь хадгалагдахдаа дахин шалгагддаг: XML нь өгөгдлийн санд хадгалагдахаасаа өмнө 2тын тоололд шилждэг. Мөн тусгайлан индекслэх боломжууд XML датад боломжтой байдаг. XML дата нь Xquery-г ашиглан биелэгддэг; SQL Server 2005 SQL Server 2005 өөртөө T-SQL хэлийг агуулсан байдаг ба энэ нь T-SQL дэх Xquery –г суулгах боломжтой болгосон. Нэмж хэлэхэд, Xquery нь XML DML гэж нэрлэгдэх шинэ өргөтгөлийг тодорхойлж өгсөн ба энэ нь query-д суурилсан өөрчлөлтийг XML датад хийх боломжтой болгосон. SQL Server 2005 нь бас SOAP хүсэлтүүд доторх задлагдсан TDS пакетуудыг хэрэглэгдэж байх үед вэб сервист задлах боломжийг өгөгдлийн сангийн серверт олгодог. Өгөгдөл вэб сервисээр нэвтрэх үед үр дүн нь XML ээр буцдаг.
 
Холбоост өгөгдөлд, T-SQL нь алдааг хянах болон рекурсив дараалалтай ажиллах боломжийг агуулдаг. SQL Server 2005 нь бас шинэ индекслэх алгоритм ба маш сайн алдааг сэргээх системүүдээр тоноглогдсон. Дата хуудсууд нь алдааг хайх уян хатан алгоритмаар шалгадаг, мөн маш сайн шалгадаг боломж зэрэг нь маш сайн үр дүнг үзүүлдэг. Зөвшөөрөл ба нэвтрэх шалгалтууд илүү нарийвчилсан, мөн команд боловсруулагч нь нэг дор 2 командын дарааллыг илүү ухаалгаар ажиллуулах боломжтой болсон. Хүснэгт болон индексүүд дэх хэсгүүд илүү бие даасан, тэгэхээр багц руу өгөгдлийн санг оруулах нь илүү хялбар болсон. SQL CLR нь SQL Server 2005 ийг .NET Framework тай холбохоор зохицуулагдсан.
 
=== SQL Server 2008 ===
Anonymous user