"Адуу"-ны өөр хувилбарууд

no edit summary
[[uk:Кінь]]
[[zh:马]]
sad
as
 
d
as
d
as
d
 
as
d
as
d
 
as
d
 
asd
 
saf
 
a
rg
a
er
g
a
 
g
 
 
ag
a
 
 
 
a
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
t
h
fth
f
th
 
fg
fth
 
fth
 
f
t
h
tfh
fth
f
th
fth
 
fth
f
th
 
fth
 
 
fth
fth
 
fth
 
fth
fth
fth
fth
 
fth
fth
fth
fth
fth
fth
fth
fth
fth
fth
fth
fth
fth
fth
fth
fth
fth
fth
fth
fth
 
fth
fth
ft
tf
tfh
tfh
fth
 
htf
hft
thf
th
fth
fth
fth
fth
fth
yankhanuudaa zail
Anonymous user