"Хемоглобин"-ны өөр хувилбарууд

Шинэ хуудас: Энэ нь цусны улаан эсэнд улаан өнгө оруулах үүрэгтэй,бөгөөд 100 мл цусанд 15-16гр Хемоглобин байна,
(Шинэ хуудас: Энэ нь цусны улаан эсэнд улаан өнгө оруулах үүрэгтэй,бөгөөд 100 мл цусанд 15-16гр Хемоглобин байна,)
(Өөрчлөлт алга)
10

edits