Uploads by Assdaa

Энэ тусгай хуудсанд бүх оруулагдсан файлыг харуулсан байгаа. Хамгийн сүүлд оруулсан файлууд жагсаалтын хамгийн дээр байгаа. Баганын гарчиг дээр дарвал жагсаалт өөрчлөгдөнө.

Файлын жагсаалт
Огноо Нэр товч агуулга Хэмжээ (bytes) Тодорхойлолт/Дүрслэл
01:16, 9 Наймдугаар сар 2012 124 12 wk hfd x20 2.tif (файл) 4.02 МБ Гемотоксилин Эозин будаг. Х20. Өөхөлсөн элэгний эсийн доторх липидын дусал томорч эсүүд хөөсөн байна.
01:14, 9 Наймдугаар сар 2012 ORO 115 10 wk hfd x40 3.jpg (файл) 329 КБ Тосон улаан О будаг. Х40. Олон төрлийн хэмжээтэй липидын дуслууд өөхөлсөн элэгний эсүүдэд ажиглагдана.
05:05, 8 Наймдугаар сар 2012 ORO HFD N3 0 x10.jpg (файл) 252 КБ Өөрийн авсан зураг