12 Дөрөвдүгээр сар 2018

12 Арваннэгдүгээр сар 2017

4 Есдүгээр сар 2016

4 Дөрөвдүгээр сар 2016

12 Хоёрдугаар сар 2016

4 Дөрөвдүгээр сар 2015

5 Гуравдугаар сар 2015

13 Тавдугаар сар 2014

26 Хоёрдугаар сар 2014

13 Гуравдугаар сар 2013

9 Нэгдүгээр сар 2013

24 Арваннэгдүгээр сар 2011

24 Дөрөвдүгээр сар 2011

5 Хоёрдугаар сар 2011

19 Арванхоёрдугаар сар 2010

14 Есдүгээр сар 2010

30 Тавдугаар сар 2010

21 Тавдугаар сар 2010

15 Тавдугаар сар 2010

3 Тавдугаар сар 2010

28 Нэгдүгээр сар 2010

9 Нэгдүгээр сар 2010