3 Дөрөвдүгээр сар 2020

17 Нэгдүгээр сар 2018

8 Дөрөвдүгээр сар 2017

31 Гуравдугаар сар 2013

4 Арванхоёрдугаар сар 2012

10 Есдүгээр сар 2012

24 Наймдугаар сар 2012

4 Зургаадугаар сар 2012

1 Дөрөвдүгээр сар 2012

3 Арваннэгдүгээр сар 2011

27 Гуравдугаар сар 2011

8 Хоёрдугаар сар 2011

5 Арванхоёрдугаар сар 2010

8 Есдүгээр сар 2010