«Толбот хивс» — 1963 онд бүтсэн Монголын уран сайхны кино.