Токүшима

Япон хот, Токушима мужийн нийслэл

Токүшима (徳島市) — Япон улсын Токүшима аймгийн төв хот. 2011 онд 263,372 оршин суугчтай байсан.