Тарвагатайн гол

Тарвагатайн гол Зэд-Хантай-Бүтээлийн нурууны дархан цаазат газарт хамаарна.