Энэ үгийг бусад Тамхиаас ялган таниарай.

Загвар:Infobox botanical product

A historic kiln in Myrtleford, Victoria, Australia
Basma tobacco leaves drying in the sun at Pomak village in Xanthi, Greece

Тамхи нь тамхины ургамлын хатаасан навчийг ашиглан хийсэн бүтээгдхүүн.