Энэ үгийг бусад Тамхиаас ялган таниарай.

Тамхи нь тамхины ургамлын хатаасан навчийг ашиглан хийсэн мансууруулах бүтээгдхүүн бөгөөд одоогоор тамхинаас шалтгаалсан 7.7 сая үхэл 2019 онд бүртгэгдсэн. Мөн судалгаагаар 5 эрэгтэй тутмын нэг нь 20 эмэгтэй тутмын нэг нь тамхи татдаг гэсэн байна

A historic kiln in Myrtleford, Victoria, Australia
Basma tobacco leaves drying in the sun at Pomak village in Xanthi, Greece