Сүн улсын судар

Сүн улсын судар нь Хятад оронд МЭ 960-1279 оны хооронд оршиж байсан Сүн улсын түүхийг хамруулан бичсэн томоохон сурвалж бичиг юм. Уг судар нь Хятадын өмнөх улсуудын судар шастируудтай адил 4 бүлэгт хуваагдсан байна. Уг сударыг бичих ажлыг Юань улсын сүүлчийн хаан Тогоонтөмөрийн хаанчлалын үед Тoгтох чинсангийн үед бичиж дуусгасан.

Нийт 496 дэвтэр.

  • Уг тэмдэглэл: 47 дэвтэр бүхий хаадын намтар.
  • Ойллого: 162 дэвтэр бүхий Сүн улсын үед хамаарах үйл явдалууд бичигдсэн.
  • Илтгэл: 32 дэвтэр бүхий ихэс язгууртны тэмдэглэл.
  • Олон шастир: 255 дэвтэр хамарна.