Сунгари мөрөн нь нь Амар мөрний хамгийн том цутгал юм.

Амар мөрний сав