Стратеги нь цэргийн урлагийн дээд шат бөгөөд улс орны бүх Зэвсэгт хүчнийг дайнд бэлтгэх, дайн том хэмжээний операци (стратегийн операци гэдэг.)-ийг удирдаж явуулах онол практикийг хамардаг. Стратеги нь улс төрийн бодлогоос шууд урган гарах бөгөөд түүнд захирагдана. Стратеги нь Зэвсэгт хүчин бүх ай цэргийн хувьд нэгдмэл байна.

тэгээд дахроаа нь ялагдаад мөхжээ