Статус кво (lat. status quo — "нөхцөл байдал нь") нь "одоогийн буюу одоо байгаа төрийн Асуудал." Энэ нь хууль эрх зүйн байдал, тэмдэглэгээ өргөн хэрэглэх хууль зүйн[1].

Статус кво-г хадгалах — байгаа зүйлийг байгаагаар нь үлдээ.
  1. "Статус-кво. Значения".