Соёлын Гавьяат Зүтгэлтэн

Соёлын Гавьяат Зүтгэлтэн цол нь Монгол Улсын Хүндэт цолны хоёр дахь эрэмбийн цол болох Гавьяат Зүтгэлтэн цолны нэг нь юм.

Соёл гэгээрлийн байгууллагын гарамгай амжилт гаргасан тэргүүний хүмүүст олгодог БНМАУ-ын Соёлын Гавьяат Зүтгэлтэн цолыг 1966 онд батлан гаргажээ. Улсын Хэвлэлийн хорооны техник редактор Ц.Содовт 1967 онд анх олгожээ.

Соёлын Гавьяат Зүтгэлтэн цолтонгууд засварлах