Open main menu

Сонгуулийн аян (Англи: Election campaign) нь сонгуульд дэмжиж буй нэр дэвшигчийг сурталчлах олон талт үйл ажиллагаа юм.