НТӨ 281 оны газар нутаг

Селевкийн улсМакедоны Александр хааны эзэнт улсын бутралаар грек жанжин I Селевкийн үүсгэн байгуулсан эртний улс байв. НТӨ 312—63 оны хооронд Перс, Афган, Месопотам, Левант, Анатолийг эрхшээж байв.

НийслэлЗасварлах

Месопотам дахь Селевкия (НТӨ 305–240), Турк дахь Антиохия (НТӨ 240–63) хоёрт төвлөж байв.