Сайд гэж Засгийн газрын гишүүн бөгөөд эрхэлсэн асуудлын хүрээнд тухайн асуудлыг хариуцсан төрийн яамыг ахалж буй улс төрийн албан тушаал юм.