Роман нь Туульсын зохиолын томоохон төрөл зүйл.

Үүнд түүхэн роман (түүхэн үйл явдлаас сэдэвлэн, түүхт хүний тухай бичсэн үргэлжилсэн үгийн зохиол) — Түүхэн романд улс үндэстний нийгмийн үйл явцыг туульсын цараатай дүрсэлдэг бол аж байдлын романд ард түмний амьдралын нарийн зүйлийг хүүрнэн өгүүлдэг байна. С.Лувсанвандан.