Програмчлалын хэлний жагсаалт

Одоо хэрэглэж буй, өнгөрсөн үед хэрэглэгдэж байсан гол программчлалын хэлнүүдийн Латин үсгээрх жагсаалт.

Жич: BASIC хэлний dialect-үүд болон эзотерик хэлнүүдийг оруулаагүй.
Гарчиг:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  See also 

A засварлах

B засварлах

C засварлах

D засварлах

  • D
  • DASL (Datapoint's Advanced Systems Language)
  • DASL (Distributed Application Specification Language)
  • Dart
  • DataFlex

E засварлах

F засварлах

G засварлах

H засварлах

I засварлах

J засварлах

K засварлах

L засварлах

M засварлах

N засварлах

O засварлах

P засварлах

Q засварлах

* Qi

R засварлах

S засварлах

T засварлах

U засварлах

V засварлах


W засварлах

X засварлах

Y засварлах

Z засварлах