Орхон (салаа утга)

салаа утга
(Орхон сум-с чиглүүлэгдэв)