Оптимус Прайм

оптимус прайм (орион пакс) бол hasbro студийн Transfromers цувралийн дүр бөгөөд autobot хэмээх талын толгойлогч билээ.Тэр дүрийн хувьд тууштай, хүчтэй ёс суртахууны шинж чанарыг агуулсан, маш сайн манлайлаагч,шийдвэр гаргах ур чадвар маш сайн хэмээн дүрсэлсэн бөгөөд гайхалтай цэргийн тактик,тулааны урлаг, харийн зэвсэгийг өндөр түвшинд ашигладаг байна. Optimus Prime нэр төр, бүх амьд биетийн шударга ёсыг сахиулж энх тайвны, эрх чөлөөг хамгаалах зорилготой

Optimus Prime Model.JPG