Оны ялгаа буюу дедовщин гэж зарим нэг тухайлбал орос, монгол зэрэг улсуудын Зэвсэгт хүчний албан хаагчдын дунд байдаг хууль бус буюу дүрмийн бус харилцааг хэлдэг байна.